• Mamy wpis do KRS

    Jesieną 2016 roku z inicjatywy ks. Artura Kosierba, wikariusza parafii św. Hieronima w Raciążku, odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zgromadzone osoby powołały do życia stowarzyszenie hospicyjne. Głównym celem działalności jest niesienie pomocy osobom będącym w terminalnym okresie choroby, a szczególnie choroby nowotworowej. Ta piękna inicjatywa przyciągnęła do siebie ludzi, których jedność i zgoda w podejmowanych decyzjach pozwoliły przezwyciężyć trudności, pojawiające się już na samym początku naszej działalności. 04.09.2017 nasze stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą – STOWARZYSZENIE “HOSPICJUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” Numer KRS: 0000692934